Garantie

RC Motorsports garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmee in voor de fabrieksgarantie van het aan jou geleverde product. De garantietermijn van RC Motorsports komt overeen met de fabrieks garantietermijn van het betreffende merk.
Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan: 1. nagelaten verzorging, of 2. opzettelijke beschadiging, 3. onoplettendheid of 4. Foutief gebruik. Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door RC Motorsports aangewezen service / reparatiediensten, herstel - of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd. 
Omdat er soms twijfel bestaat over of iets onder de garantie valt adviseren wij in ieder geval om eerst de gebruiksaanwijzing of website van de fabrikant te raadplegen. In den regel omvat de garantie bij de meeste merken in ieder geval de electronica, bewegende delen als tandwielen e.d. zijn meestal uitgesloten van garantie omdat deze aan slijtage onderhevig zijn en door verkeerd gebruik sneller kunnen slijten. Schades als gevolg van botsingen of sprongen waarbij onderdelen beschadigd raken vallen bij alle merken buiten de garantie. In geval van twijfel kunt u ook altijd contact met ons opnemen.

Uitsluitingen

Aan slijtage onderhevige artikelen zoals tandwielen en banden zijn uitgesloten van garantie, tenzij anders vermeldt.

Accu's zijn ten alle tijden uitgesloten van garantie, tenzij anders vermeld. Klachten over nieuw geleverde accu's, hetzij los, hetzij in een pakket met ander product (rc auto / rc boot / rc vliegtuig etc etc) dienen binnen 14 dagen na levering te worden gemeld, anders kunnen deze niet meer in behandeling worden genomen.

Garantie procedure

Het is storend als een artikel niet of niet naar behoren functioneert. Raadpleeg altijd de handleiding van het product voor eventuele probleemoplossingen. Als er een artikel direct na ontvangst niet goed functioneert, dient je dit zo snel mogelijk aan ons te melden. Neem in dit geval contact op met onze klantenservice voor een oplossing. Mocht het artikel toch defect blijken, zullen wij een oplossing voorstellen.

RC Motorsports neemt alleen artikelen in behandeling die door onszelf zijn geleverd.

Retour aanmelden

Alle retouren moeten vooraf aangemeld worden. Dit dient te per mail te worden gedaan via retour@rcmotorsports.nl. Vermeld hierbij duidelijk wanneer het artikel bij ons is gekocht, met vermelding van het factuurnummer, en de naam van de besteller. 

Naar bovenkant pagina